O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Proposta de adxudicación dun nicho a Estrella Liñares.

| compartir:

Inicio do prazo de presentación

Publícase unha corrección dun erro material na res. 1560/2022 DE 29/11/2022 de adxudicación de nicho no cemiterio municipal a Dª María Estrella Liñares Lens. 

Consulta aquí a corrección de erro completa. 

Publicado en teo.gal o 2 de decembro de 2022. 

Publícase a proposta como adxudicataria dun nicho no cemiterio municipal a D. Estrella Liñares. 

Consulta aquí a proposta

Publicado en teo.gal o 18 de novembro de 2022