O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Información Económica, Orzamentaria e Estatística

                     Dedicación parcial concelleira de Transportes e Mobilidade, Teresa Castro