O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Normativa municipal

Tipo de normativa

Plan parcial SUND Completo

Publícase o Plan parcial SUND-12 área mixta terciaria/industrial Portoameneiro para o seu coñecemento xeral.