O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Convenio de colaboración entre o Concello de Teo e o Concello de Dodro para o desempeño temporal das funcións de arquitecto municipal.

O presente convenio ten por obxecto artellar o instrumento de colaboración interadministrativa entre os Concellos de Teo e Dodro previsto no artigo 209 da Lei de emprego público de Galicia, co gallo de que o arquitecto municipal de Teo desempeñe as funcións de arquitecto municipal no termo municipal de Dodro durante o 30% da súa xornada laboral.

Consulta aquí o expediente completo.

 

Publicado en teo.gal o 16 de abril de 2024

Arquivos
Attachment Size
Convenio colaboración Teo - Dodro.pdf 105.29 KB