O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Adxudicación de concesión de nicho no cemiterio municipal

| compartir:

Inicio do prazo de presentación

Publícase a adxudicación da concesión do uso privativo do nicho 30 C do bloque 2 a D. Olalla Vázquez Perez, aos sós efectos de dar sepultura no mesmo a D. Maximino González Míguez, con arranxo ao prego de condicións aprobado mediante Decreto da Alcaldía do 15 de marzo de 2012, ao Regulamento do cemiterio municipal e demais normativa aplicable.

Consulta aquí a adxudicación 

Publicado en teo.gal o 29 de outubro de 2021.

Arquivos
Attachment Size
CERTIF. ADXUD. NICHO_29_10_2021.pdf 101.38 KB