O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Publícase a adxudicación dun nicho do cemiterio municipal

| compartir:

Inicio do prazo de presentación

Fin do prazo de presentación

Publícase a resolución da alcaldía pola que se adxudica un nicho do cemiterio municipal a D. Roberto Octavio Celi Alzamora.

Publicado en teo.gal o 12 de febreio de 2020.

Publícase a proposta como adxudicatario dun nicho no cemiterio municipal a D. Roberto Octavio Celi Alzamora.

Publicado en teo.gal o 31 de xaneiro de 2020

Arquivos