Dedicación parcial concelleira de Transportes e Mobilidade