Solicitude primeira ocupación. Réxime de comunicación previa.