O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Esta tarde celébrase o pleno ordinario do mes de xaneiro

| compartir:

Este mércores, día 31, o Concello de Teo celebra o pleno ordinario correspondente ao mes de xaneiro. O horario será ás 20:00 horas no salón de plenos.

O pleno será emitido en directo a través da canle de YouTube do Concello de Teo (esta é a ligazón directa: preme aquí).

A orde do día é a seguinte:

  1. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DO 21/12/2023 AO 25/01/2024 (DA RES. 1479/23 DO 21/12/2023 Á RES 1550/2023 DO 29/12/2023 E DA RES. 1/2024 DO 02/01/2024 Á 205/24 DO 25/01/2024)

  2. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS - TRANSPORTE METROPOLITANO

  3. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN DUN POSTO DE PERSOAL EVENTUAL E APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2024

  4. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) - “POS + 2024”

  5. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO POS+ ADICIONAL 1/2024 PARA O FINANCIAMENTO DE GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS

  6. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG EN RELACIÓN COA “MAREA PLÁSTICA” NAS COSTAS GALEGAS

  7. MOCIÓNS

  8. ROGOS E PREGUNTAS

foto