O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Celébrase o pleno ordinario do mes de outubro.

| compartir:

Este mércores, día 25, o Concello de Teo celebra o pleno ordinario correspondente ao mes de outubro. O horario será ás 20:00 horas no salón de plenos.

O pleno será emitido en directo a través da canle de YouTube do Concello de Teo (esta é a ligazón directa: preme aquí).

A orde do día é a seguinte:

1. - DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA RES 1118/23 á RES 1203/23)

2. - DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS (TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 18/2023)

3. - DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA DESAFECTACIÓN DE CAMIÑO PÚBLICO NA IGREXA-CALO.

4. - DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA A MODERNIZACIÓN E AMPLIACIÓN DO CEIP DE CALO

5. - DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE DÍA

6. - MOCIÓNS

7. - ROGOS E PREGUNTAS

Plenos