O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Convócase o pleno ordinario do mes de xullo

| compartir:

Este mércores, 26 de xullo celébrase o pleno ordinario. O horario será ás 20:00 horas no salón de plenos. O debate plenario terá lugar en horario de tarde como é habitual. Poderase ver en directo a través da canle de youtube do Concello premendo aquí.
Recordar que o Pleno é un acto público ao que pode achegarse calquer veciño.

Orde do día: 

  1.  DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA RES 621/2023 Á RES 881/23).
  2.  DACIÓN DE CONTA DE COMPOSICIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS E PORTAVOCÍAS.
  3.  DACIÓN DE CONTA DE MEMBROS DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.
  4.  DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE INDISPOÑIBILIDADE DE CRÉDITO EN DETERMINADAS PARTIDAS.
  5. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS.
  6. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE FESTIVOS LOCAIS 2024.
  7. PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE COMPATIBILIDADE AO CONCELLEIRO D. ANGEL BARREIRO RODRIGUEZ.
  8. PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE COMPATIBILIDADE Á CONCELLEIRA DNA. MARIA VAZQUEZ REY.
  9. MOCIÓNS.
  10. ROGOS E PREGUNTAS.


 

Imaxe da Casa do Concello.