O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Aviso de corte de vía municipal durante os días 20 e 21 de febreiro

| compartir:

O Concello inicia mañá as obras de mellora do viario municipal que discorre dende o cruce de Lamas-Urbanización Augas Mansas ata o cruce da rúa do Corgo. 

Desta forma, durante os días 20 e 21 de febreiro permanecerá cortada esta vía, aínda que non se verá afectado en ningún momento o transporte escolar. 

Procederase ao afirmado e acondicionamento do viario mediante a limpeza de gabias e a mellora da capa de rodaxe. Reasfaltarase a calzada mediante aglomerado asfáltico, previa reparación de fochancas e perfilado de mordentes. Tamén se procederá á sinalización horizontal e vertical con pintado de liñas en bordos e colocación de sinais.

Ademais, no viario que discorre entre Augas Mansas e Guldrís levarase a cabo un labor de mantemento do firme, mediante unha capa de microaglomerado denso que permita mellorar notablemente a comodidade e seguridade do usuario. 

foto